Start

Publiczna szkoła Podstawowa w Szczodrowie
Szczodrowo 34 
83-250 Skarszewy
588-24-53
czas pracy 8:00 - 15:00
zadania dydaktyczno-wychowawczo- opiekuńcze
Szczodrowo - Bożepole Królewskie- Przerębska Huta - Nowy Wiec

Dyrektor szkoły

Bielecka Mariola
Dyrektor szkoły
58 588-24-53

kompetencje :
- kieruje pracą szkoły(procesem dydaktyzczno-wychowawczo-opiekuńczym, organizuje i kontroluje prace wszystkich osób zatrudnionych)
- sprawuje nadzór pedagogiczny,
- ustala tygodniowy rozkład godzin nauczania 
- opracowuje program rozwoju szkoły i współtworzy z radą 
pedagogiczną inne programy i plany pracy szkoły uwzględniając 
zadania dla poszczególnych pracowników
- monitoruje pracę szkoły 
- mierzy jakość pracy, dokonuje ewaluacji
-organizuje prace różnych organów i zespołów
- podejmuje decyzje administracyjne
- przewodniczy ,organizuje i kieruje pracami rady pedagogicznej
- powołuje komisje i zespoły
- przewodniczy obradom, przeprowadza głosowania
- współdziała z organem nadzorującym i prowadzącym oraz Związkami 
Zawodowymi
- uczestniczy w obradach szkoły z głosem doradczym

Nasza strona używa ciasteczek (ang. cookie). Korzystając ze strony wyrażasz
zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.